(+۹۸)۹۱۴-۴۱۵-۷۶۰۷

تولید و توزیع دستگاه های حفاری و نمونه برداری قابل حمل از سال 1391

بهره برداری از معادن گچ و نمک از سال 1389

اکتشاف محدوده های پلی متال از سال 1388

نماینده انحصاری دستگاه های کرگیری قابل حمل شاو آمریکا از سال 1391

تولید رادهای حفاری سبک استینلس استیل و آهنی از سال 1396

نماینده انحصاری دستگاه های کرگیری قابل حمل اینکا ترکیه از سال 1397

تولید گیربکس صنعتی کلاچ دار از سال 1398

تولید سرمته حفاری و کرگیری از سال 1398

فروشگاه اینترنتی ساج دریل از سال 1398